Výzva pre MSP so záujmom o trh Spojených arabských emirátov - možnosť získať finančnú podporu

20.04.2023

V rámci projektu F2F Health Matters bola vyhlásená výzva pre podnikateľov, ktorí majú záujem preniknúť na trh Spojených arabských emirátov. Výzva je otvorená do 7. júna 2023 a je určená pre MSP pôsobiace v 3 vybraných oblastiach:

  • Zdravé potraviny
  • Biologické (prírodné) funkčné prísady – prísady, aditíva, iné technické pomocné látky
  • Biologické riešenia – bio-hnojivá, biologické pesticídy, stimulanty a ďalšie bio-technologické riešenia pre oblasť poľnohospodárstva

Vybrané MSP, ktoré majú záujem exportovať svoje produkty na trh SAE, majú možnosť získať nasledovné formy podpory:
- Konzultačné služby – poradenstvo a služby konzultantov do výšky 3 000 € - na mieru šité poradenstvo k tomu, ako sa dostať na trh SAE, pomoc pri hľadaní obchodných partnerov a pod.;
- Účasť na podnikateľskej misii – preplatenie cestovných nákladov do výšky 2 000 € - plánovaná je kolektívna misia do SAE v januári/februári 2024;
- Účasť na školeniach zameraných na špecifiká trhu SAE (vstup na trh, regulácie, marketing a pod.)

Bližšie informácie ohľadne výzvy a procesu uchádzania sa o uvedené formy podpory sú dostupné na Get involved: F2F Project. Na stránke je priamo dostupný aj formulár pre zapojenie sa do výzvy (Application form – UAE).

Projekt na Slovensku zastrešuje Bioeconomy Cluster, preto záujemcov o výzvu prosíme kontaktovať priamo klaster e-mailom na info@bioeconomy.sk. Klaster vám zároveň poskytne všetky potrebné informácie, ako i plnú podporu pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte:
- Slovenská obchodná a priemyselná komora: daniela.siranova@sopk.sk
- Bioeconomy Cluster: info@bioeconomy.sk