Výzva projekt EmpoWOMEN

08.01.2024

Projekt EmpoWOMEN je spoločná iniciatíva vedená spoločnosťou Sploro spolu s partnermi Tech Ukraine, Startup Wise Guys a Business Angels Europe. Tento projekt, financovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Horizon Europe Research and Innovation, sa snaží prekonať prekážky, ktorým čelia ženy v oblasti výskumu, vývoja a inovácií s cieľom zlepšiť rovnosť v podnikaní v oblasti hĺbkových technológií (deep tech).

EmpoWOMEN otvára dve výzvy.

Dátum: Prvá výzva na podávanie žiadostí bude otvorená 8. januára 2024 a potrvá do 8. marca (Medzinárodný deň žien).

Čo viete získať?

 • 45 000 EUR vo financovaní bez vlastného kapitálu
 • Šesťmesačný podporný program
 • Prístup k mentorom najvyššej úrovne
 • Poukazy na technické podujatia
 • Exkluzívny program investičnej pripravenosti s obchodnými garantmi
 • Výber mentorov a expertov na základe potrieb
 • Ocenenia pre najlepšie začínajúce podniky

Kto sa môže prihlásiť?

 • Deep tech startupy: startup musí byť zapojený do vývoja pokročilých a prevratných technológií v súlade s európskymi reguláciami.
 • Women Leadership: Je nevyhnutné, aby vedenie startupu viedli ženy, pričom kľúčovú úlohu zohráva aspoň jedna žena, či už ako spoluzakladateľka, členka hlavného manažérskeho tímu alebo v predstavenstve.
 • Očakáva sa, že ženy budú mať významný podiel na majetkovom vlastníctve startupu.
 • Spoločnosť musí byť založená v/na:

Bulharsku, Chorvátsku, Cypre, Česku, Estónsku, Grécku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Malte, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Guadeloupe, Francúzskej Guyane, Réunione, Martiniku, Mayotte a Saint-Martin (Francúzsko), Kanárskych ostrovoch (Španielsko), Guadeloupe, Albánsku, Arménsku, Bosne a Hercegovine, Faerských ostrovoch, Severnom Macedónsku, Gruzínsku, Moldavsku, Čiernej Hore, Srbsku, Tunisku, Turecku, Ukrajine.

 

Pre viac informácií sa môžete prihlásiť do newslettra: https://share-eu1.hsforms.com/1ux9kQHnKS4iB_F19cFs2WAex7tp