Výzvy v rámci operačného programu Výskum a inovácie na rok 2019

31.01.2019

 

Ak podnikáte v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, na webovom portáli https://www.opvai.sk/vyzvy nájdete všetky aktuálne výzvy na rok 2019, ktoré plánuje vyhlásiť:
- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
- Výskumná agentúra
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky