World Class Manufacturing training in Japan

22.09.2021

Pozývame vás na päťdňový workshop, ktorý organizuje EU-Japan Centre. Workshop poskytuje hĺbkovú analýzu japonskej výrobnej metodiky s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť spoločností v EÚ. Máte možnosť dozvedieť sa viac o japonskom prístupe k výrobe, zistiť, ako japonské firmy dosahujú vynikajúce výrobné štandardy, navštíviť výrobný závod v Japonsku a zoznámiť sa s vedúcimi predstaviteľmi japonského priemyslu.

Miesto podujatia: Japonsko (v prípade nepriaznivej covid-19 situácie bude podujatie online)

Termín: 7.-11.3.2022

Registrácia do: 25.11.2021 (obmedzený počet miest)

Cieľová skupina: MSP, firmy (najlepšie s technickým alebo vedeckým vzdelaním) schopní ovplyvniť výrobnú stratégiu svojej spoločnosti alebo jej ekvivalent. Bližší popis oprávnených kandidátov tu.  Odvetvie nie je dôležité, avšak uchádzači z poradenského sektora budú mať pri výbere nižšiu prioritu.

Program:

· Hĺbková analýza japonskej výrobnej metodiky

· Prednášky, semináre prezentované odborníkmi z japonského priemyslu

· Návštevy firiem a výrobného závodu (Gemba)

· Iné

Jazyk: anglický (podmienka účasti)

Poplatky: MSP budú mať nárok na grant vo výške 600 EUR na čiastočné pokrytie nákladov (cestovné a ubytovanie), ktoré organizátori nepokrývajú. Povinná zábezpeka – vratný depozit vo výške 1000 EUR.

Viac informácií a podmienky registrácie:
https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-mission-II

Kontakt Slovak Business Agency: een@sbagency.sk, +421 907 857 342