Zapojte sa aj vy do medzinárodného projektu Label4Future!

06.03.2024

Label4Future je medzinárodný inovatívny projekt, ktorý pomáha podnikom s transformáciou na cirkulárnu ekonomiku v 5 krajinách EÚ (Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko a Poľsko) prostredníctvom praktického programu a finančnej podpory na rozvoj (plastových) cirkulárnych riešení.

Realizačným partnerom Label4Future na Slovensku je Creative Industry Košice. Projekt je podporený schémou financovania Interreg Europe Interregional Investment Instrument.

Ako sa môžete do projektu zapojiť?

Label4Future poskytuje podpornú infraštruktúru (workshopy, living labs, mentoring, podporu dizajnu) vybraným podnikom, aby vyvinuli a otestovali produkt alebo službu v rámci ich inovačného procesu a pripravili ho na trh EÚ. Vybraný podnik získa finančnú alokáciu vo výške 40 000 eur.

Pre koho je projekt určený?

Label4Future podporuje malé a stredné podniky (MSP), ktoré používajú plasty ako hlavnú surovinu a/alebo komponent produktu (prípadne obal) na vývoj inovatívnych riešení, (re)dizajn produktov a služieb a ich testovanie v reálnom prostredí. Jazykom projektu a aktivít je angličtina.

Label4Future pomáha podnikom vytvárať strategické partnerstvá s výskumnými inštitúciami a tvorcami politík a pomáha im etablovať sa na európskom trhu.

Vybraným podnikom z menej rozvinutých regiónov projekt poskytne workshopy, živé laboratóriá, mentoring, ale aj podporu v rámci tvorby dizajnu a finančný príspevok vo výške 40-tisíc eur, aby mohli vyvinúť svoj produkt alebo službu.

Ako vyzerá harmonogram programu a časová náročnosť?

1. etapa 2024: Zapojené spoločnosti sa zúčastnia 3-dňového workshopu v rakúskom Linzi (počas festivalu ARS Elektronica, Festival for Art, Technology and Society) v septembri 2024. Do konca roka 2024 prebehne ešte jeden 3-dňový workshop. Váš biznis model posúdi medzinárodný expertov z pohľadu inovačného potenciálu a navrhne nezáväzné postupy, aby bola vaša firma na trhu EÚ konkurencieschopnejšia. 

2. etapa 2025: Nasleduje spolupráca s kreatívcom, ktorého vám odporučí program alebo ktorého si sami určíte. Na realizáciu projektu získate finančnú podporu. Finálny výstup (produkt, redizajn a pod.) budete prezentovať na Slovensku (v Košiciach) a následne koncom roka 2025 na záverečnom podujatí projektu v jednej z partnerských krajín.

Online prihlasovanie bude spustené už čoskoro. Vybraných bude 6 spoločností z 5 partnerských krajín.

Slovensko