The 6th Regional Business Forum (hybridné podujatie)

22.11.2023 | Hybrid

Autonómna provincia Vojvodina a Zhromaždenie európskych regiónov v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Vojvodiny, Vojvodinskou rozvojovou agentúrou a Enterprise Europe Network organizujú 6. regionálne podnikateľské fórum, ktoré sa koná 22. novembra 2023. Podnikateľské fórum bude organizované ako kombinované (hybridné) podujatie s možnosťou sledovania podujatia online, v reálnom čase a na mieste.

Účastníkmi Fóra sú významné spoločnosti z regiónu, ako aj regionálne obchodné komory, regionálne rozvojové agentúry a ďalšie inštitúcie, ktoré poskytujú podporu rozvoju malého a stredného podnikania a zlepšovanie ekonomickej klímy pre podnikanie a nové investície.

Dátum: 22.11. -08.12.2023

Miesto: hybrid

Registrácia prebieha do: 22.11.2023

Oficiálna web stránka: https://rbf2023.b2match.io/home

Regionálne podnikateľské fórum vám ponúka možnosť zdieľať a prezentovať svoj podnikateľský potenciál a nápady a spojiť sa so spoločnosťami a inštitúciami, ktoré podporujú rozvoj podnikateľského prostredia a prílev nových investícií.

Dôraz na tohtoročnom fóre bude kladený na aplikáciu umelej inteligencie v nasledujúcich oblastiach:

  • Poľnohospodársky a potravinársky priemysel,
  • Kovospracujúci priemysel,
  • Informačné a komunikačné technológie.

Stretnutia B2B poskytujú možnosť podporiť obchodnú spoluprácu medzi regiónmi vrátane dohôd o voľnom obchode a výrobe, spoločných projektov, t. j. spoločných investícií a spoločného prístupu na tretie trhy, ako aj výmeny technológií a know-how a spolupráce v projektoch charakterizovaných vysokou konkurencieschopnosti a inovácií, ktoré financuje EÚ a iní darcovia.

Kontakt: RPIC Prešov-Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk