7. poľský Kongres podnikania

24.10.2019 | Olsztyn, Poľsko

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora vás pozýva na 7. poľský Kongres podnikania, ktorý organizuje Poľská agentúra pre podnikanie v dňoch 24-25. októbra 2019 v meste Olsztyn. Náklady na účasť (lístok, B2B stretnutie a obed) hradí organizátor.

Hlavnými témami kongresu budú:
- Digitálne hospodárstvo a spoločnosť
- Perspektívy rozvoja

Špeciálnym hosťom kongresu bude pán Jurgen Tjedje, zástupca Európskej komisie.

Kongres je zostavený z cca 30 diskusných panelov, ktoré sa budú zaoberať najdôležitejšími otázkami súvisiacimi s ekonomickým a sociálnym rozvojom, ako sú napríklad export, medzinárodná politika, územná expanzia, silné inovácie, synergia medzi vedou a podnikaním, podnikanie, priemysel 4.0., transfer a komercializácia poznatkov a ochrana priemyselného vlastníctva, medicína, priemysel špičkových technológií, moderné obchodné služby, ako aj obnoviteľné zdroje energie.

Súčasťou programu budú aj medzinárodné bilaterálne rokovania a nadväzovanie nových obchodných kontaktov. Očakáva sa najmä účasť firiem z Českej republiky, Slovenska, Litvy, Francúzska, USA, Rumunska a Ukrajiny.

Registrácia: http://kongres-przedsiebiorczosci.kongresy.com.pl/registration-en
Podrobný program: http://polskikongres.pl/en/program

Miesto konania: Konferenčné a školiace stredisko Univerzity Warmia and Mazury,  Benedykta Dybowskiego 11, Olsztyn

Hlavný organizátor: Polska Agencja Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Katowice, e-mail: biuro@polskaagencja.pl

V prípade záujmu vám ďalšie informácie poskytne p. Daniela Širáňová, Slovenská obchodná a priemyselná komora, e-mail: daniela.siranova@sopk.sk