AI IN MANUFACTURING Vienna - Brno - Bratislava - Linz

05.11.2019 | Viedeň, Rakúsko

AI in Manufacturing (Viedeň – Brno – Bratislava – Linz) predstavuje podujatie zamerané na networking medzi vývojármi artificial intelligence riešení a výrobnými spoločnosťami, ktoré chcú inovovať svoje produkty, služby či procesy. Príďte spoznať svojich budúcich partnerov z Rakúska, Českej republiky a Slovenska a nadviažte s nimi cezhraničnú spoluprácu!

Prečo sa zúčastniť?

  • získate aktuálne informácie z oblasti AI, ktoré môžete zúžitkovať vo výrobe,
  • dozviete sa, aké sú aktuálne možnosti financovania pre aplikovanie AI riešení,
  • môžete diskutovať svoje projektové zámery s potenciálnymi zahraničnými partnermi.

Vstupné:  Zdarma

Dátum a miesto konania: 5. november 2019, Viedeň

Bližšie informácie a registrácia: https://ai-in-manufacturing2019.b2match.io/