AI IN MANUFACTURING Vienna – Linz – Brno – Bratislava

04.11.2021 | Viedeň, Rakúsko / Online

Networkové podujatie na podporu cezhraničného výskumu a obchodnej spolupráce medzi poskytovateľmi technológií, dodávateľmi, výrobnými spoločnosťami a výskumníkmi z Rakúska, Česka a Slovenska.

Výrobný priemysel prechádza intenzívnou digitálnou transformáciou. Technológie ako internet vecí, robotika a pokročilá analytika sú používané výrobnými spoločnosťami s cieľom zlepšiť automatizáciu a konektivitu a zvýšiť produktivitu a spokojnosť zákazníkov. Na logické a rozumné rozhodovanie je však stále potrebný ľudský zásah. Aby boli výrobcovia úspešní, musia investovať do technológií umelej inteligencie, aby odhalili neustále sa meniace výrobné scenáre a reagovali v reálnom čase s minimálnym zásahom človeka.

Cieľom podujatia je predstaviť kľúčové trendy v oblasti umelej inteligencie a výroby, poskytnúť konkrétne príklady toho, ako by sa dala umelá inteligencia preniesť do výrobného priemyslu, iniciovať novú cezhraničnú spoluprácu medzi poskytovateľmi technológie, dodávateľmi a osvojiteľmi a poskytnúť informácie o tom, ako získať finančné prostriedky. pre projekty výskumu a vývoja.

Akým témam sa bude venovať?

  • Priemyselná robotika
  • Analýza údajov
  • Digitálne dvojčatá
  • Inteligentná údržba
  • Kontrola kvality
  • Logistika
  • Generatívny dizajn

Kontakt: BIC Bratislava, Peter Kopkáš, kopkas@bic.sk, +421 911 320 807