Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ - Rozhodnutie 2: Angažovaní ľudia

12.04.2019 | Prešov

Ľudia robia firmy úspešnými. Môžete mať kvalitné stroje, skvelo vybavené kancelárie, úžasný slogan, ale bez skvelých ľudí firma aj tak úspech nikdy nedosiahne a nebude rásť podľa vašich predstáv. Naopak, aj so slabším technickým vybavením a v skromnejších podmienkach so správnymi ľuďmi vie firma rýchlo rásť.

Ako spoznáte, že je najvyšší čas spraviť správne rozhodnutia v oblastiach ľudského potenciálu vo firme?

Jednoducho si odpovedzte na otázku: "Ste šťastný?" v zmysle Radi chodíte do firmy? Ak neviete jednoznačne odpovedať áno, možno čelíte problémom s manažérom, ktorý si nerobí svoju prácu dobre; možno máte problémy s obchodným partnerom;  možno máte medzi ľuďmi človeka, ktorý je proti všetkému a podnecuje k nespokojnosti iných; možno ste závislý na jednom - dvoch kľúčových odberateľoch; možno vám niektorý dodávateľ nedodáva veci načas; investor vám robí problémy. Všetko sa zvládnuť dá so správnymi ľuďmi a skvelým tímom.

Prijali by ste všetkých svojich ľudí - zamestnancov s radosťou a nadšením znova, keby ste vtedy, keď ste ich prijímali vedeli o nich to čo viete dnes? Koľko % je tých, pre ktorých by ste sa nerozhodli?

Práve na ľudí, pochopenie zákonitostí ich pôsobenia vo firmách a nastavenie zmien, aby boli angažovaní a odbremenili vás od množstva práce sa zameriava druhé školenie s tématikou Rozhodnutie č. 2: Angažovaní ľudia v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ, na ktoré vás pozýva RPIC Prešov - Enterprise Europe Network.

Termín a miesto konania 

12.4.2019 v zasadačke RPIC Prešov, Raymanova 9, 080 01 Prešov

Program

08:00-08:20h  Registrácia účastníkov 
 08:20-08:30h Úvodné slovo
 08:30–10:00h  Tu rastie radosť.
Josef Dvořáček - SONNENTOR s.r.o.
 10:00-10:15h Prestávka
 10:15-12:30h Prečo odchádzajú ľudia z firiem
Dôvera - jediná vec, ktorá dokáže zmeniť všetko
Rast zamestnanca - predpoklad stabilného rastu firmy
Angažovanosť robí firmy úspešnými
Hodnoty firmy

Individuálna a skupinová práca
Mária Radvanská, RPIC Prešov - Enterprise Europe Network
 12:30-13:00h Diskusia a záver

 

O lektoroch

Josef Dvořáček je spolumajiteľom a riaditeľom spoločnosti, ktorá je dnes významným spracovateľom bylín, čajov a korenia z ekologického poľnohospodárstva. Lokálna spolupráca a férové dodávateľské vzťahy
s pestovateľmi sa odráža na dobrom vnímaní značky a raste firmy, ktorá zamestnáva 150 spolupracovníkov a aj napriek tomu si zachováva rodinný charakter. Ich bylinkový raj navštevuje ročne cez 45.000 návštevníkov. Ich príbeh je svedectvom o tom, že podnikanie s ohľadom na ľudí
i prírodu, vzájomná úcta k sebe navzájom a k svojim dodávateľom sa dlhodobo vypláca. Rozvíjajú lokálnu spoluprácu s ekologickými pestovateľmi, projekty férového priameho obchodu s konkrétnymi ľuďmi v krajinách tretieho sveta, robia veci inak a zo zásady nepredávajú do nadnárodných obchodných reťazcov.

Mária Radvanská sa venuje poradenstvu a rozvoju podnikateľských subjektov takmer 20 rokov.  Identifikuje bariéry rozvoja a pomáha podnikateľom nájsť cestu ako ich prekonať. Od firiem však očakáva aktívny prístup, pretože len v úzkej súčinnosti ľudí danej firmy a s podporou vedenia je možné aj zdanlivo nemožné. Ľudia sú zárukou toho, že zmena bude trvalá.  Najviac ju inšpiruje výrok - čo firma nedokáže, ľudia zvládnu.

Cieľová skupina

Akadémia vnútrofiremného rastu je určená predovšetkým majiteľom a výkonným riaditeľom firiem, ktorým odporúčame zobrať so sebou aj svojich manažérov, či riadiacich pracovníkov s rozhodovacími právomocami, ktorí majú ambíciu pomôcť firme výrazne rásť. Rozhodnutie pre RAST je strategickým rozhodnutím a firmu je potrebné na neho dôkladne naladiť. Pri správnom naladení bude majiteľ pracovať oveľa menej a získa viac času pre seba, rodinu, svoje koníčky.

Prihláška

Prihlásiť sa je možné vyplnením on-line prihlášky do 10.04.2019.

Účastnícky poplatok

Akadémia sa koná v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network a je pre podnikateľské subjekty, ktoré majú ambíciu medzinárodne rásť zdarma.

Kontakt

Mgr. Mária Radvanská - maria.radvanska@rpicpo.sk, 051/75 60 330