B2B Cooperation Platform Wood Construction of the 26 International Wood Construction Conference 2021 Innsbruck

02.12.2021 | ONLINE

Dátum: 02.12.2021

Miesto: Innsbruck, Rakúsko.

Registrácia prebieha do 01.12.2021

Oficiálna web stránka: https://b2b-timber-construction-forum2021.b2match.io/

Hero Image

Hlavné témy:

• Drevo/drevené konštrukcie a výrobky

• Stavebné komponenty a materiály

• Inžinierstvo a plánovanie, IT služby

• Výskum a vývoj

• Stavebná chémia

Prečo sa zúčastniť?

• Spoznať niekoľko potenciálnych partnerov v jedno popoludnie

• Iniciovať budúce medzinárodné obchodné dohody

• Diskutovať o nových technológiách a výskumných projektoch

• Návšteva 26. medzinárodnej konferencie o drevostavbách

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307