BE @Smart Manufacturing Matchmaking 2021

17.11.2021 | Online

Priemysel 4.0 predstavuje revolúciu a revitalizáciu všetkých priemyselných aktivít. Spoločnosti čelia novým výzvam, ale tiež využívajú príležitosti, ktoré ponúka štvrtá priemyselná revolúcia.

Dátum podujatia: 17.-19.11.2021
Oficiálna stránka podujatia: https://smm2021.b2match.io/
Registrácia je otvorená do 12.novembra 2021

Hero Image

Hlavné témy

 • Pokročilé výrobné riešenie: automatické systémy na manipuláciu s materiálom, coboty
 • Aditívna výroba
 • Poľnohospodárstvo 4.0
 • AI a strojové učenie pre priemyselné aplikácie
 • Aplikácie pre správu dát na sociálnych sieťach
 • Aplikácie virtuálnej / rozšírenej / zmiešanej reality v priemysle
 • Autonómna výroba
 • Autonómny robot
 • Analýza veľkých dát
 • Kyberfyzikálne systémy
 • Kyber ochrana
 • Cloudové technológie
 • Digital twins
 • Environmentálna udržateľnosť
 • Horizontálna a vertikálna integrácia
 • Priemyselný internet vecí
 • Otvorené údaje a verejné inovácie
 • Prediktívna údržba
 • Simulácia medzi vzájomne prepojenými strojmi
 • Integrácia systému a ďalšie. 

Tento rok sa kooperačné podujatie uskutoční v dvoch dátumoch, prvé 13. - 14. mája a druhé 17. - 18. novembra. Tí, ktorí sa zaregistrujú pred prvým ONLINE podujatím 13. - 14. mája 2021, sa môžu zúčastniť aj druhého podujatia 17. - 18. novembra 2021.

 

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307

BIC Bratislava, Peter Kopkáš, kopkas@bic.sk, +421 911 320 807