BEST FOR ENERGY SUMMIT / B2B MEETINGS

04.05.2023 | Izmir, Turecko

Na kooperačnom podujatí sa stretávajú firmy (nákupcovia aj dodávatelia) z veľkého počtu európskych krajín. Je to jedinečná príležitosť na získanie nových obchodných kontaktov a zmlúv. Model je časovo a nákladovo efektívny a vedie k podnikaniu! Stretnutia sa budú konať v İzmire/Türkiye a budú vopred dohodnuté prostredníctvom webovej stránky.

Dátum: 04.05.2023

Miesto: Izmir, Turecko

Registrácia prebieha do: 21.04.2023

Oficiálna web stránka: https://best-for-energy-summit-b2b.b2match.io/

Riešené témy:

 • Vietor
 • Solárne
 • Geotermálne
 • Biomasa
 • Vodík
 • Skladovanie energie
 • Energetická účinnosť

Prečo sa zúčastniť:

 • Ako nákupca – nájdite kvalifikovaných európskych dodávateľov počas efektívnych individuálnych stretnutí
 • Ako manažér trhu/predaja – nájsť nových európskych zákazníkov
 • Ako produktový vývojár – nájdite partnerov na diskusiu o nových technológiách a inovatívnych riešeniach

Ako môžete využiť túto udalosť:

 1. Publikujte a prezentujte svoje produkty, projekty, služby alebo obchodné potreby účastníkom podujatí
 2. Iniciujte a dohodnite si sľubné vopred naplánované stretnutia na podujatí
 3. Generujte nových potenciálnych zákazníkov a spoznajte nové kontakty časovo efektívnym spôsobom
 4. Buďte o krok vpred pred svojimi konkurentmi tým, že budete na podujatí videní a viditeľne prítomní

Kontakt: RPIC Prešov-Mgr. Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk