Bezplatný seminár "Analýza INCOTERMS 2010 z hľadiska medzinárodnej multimodálnej prepravy tovaru a postavenie konosamentu pri jej realizácii"

07.06.2018 | Trenčín, SR

 

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný seminár "Analýza INCOTERMS 2010 z hľadiska medzinárodnej multimodálnej prepravy tovaru a postavenie konosamentu pri jej realizácii", ktorý sa bude konať dňa 7. júna 2018 od 09.30 h. v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Cieľom seminára je prezentácia analýzy a vhodnej aplikácie dodacích podmienok INCOTERMS 2010 pri realizácii komerčných a logistických operácií v rámci plnenia povinností a záväzkov predávajúceho a kupujúceho pri plnení kúpno-predajnej zmluvy.

Program:
- Predstavenie Enterprise Europe Network, medzinárodnej siete na podporu podnikania
- Vybrané doložky INCOTERMS 2010 - ich charakteristika a použitie v komerčnej praxi
- Obsah a rozdelenie konosamentov
- Prenesenie dodacích a platobných podmienok do obsahu konosamentu
- Praktické skúsenosti v medzinárodnej preprave tovaru

Nielen v priebehu, ale aj po skončení seminára sú možné aj bilaterálne konzultácie.

Ďalšie info, detailný program a návratka TU