Bezplatný seminár Ochrana duševného vlastníctva firmy

26.09.2017 | Bratislava, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora a Úrad priemyselného vlastníctva SR si Vás dovoľujú pozvať na bezplatný seminár a konzultačný deň „Ochrana duševného vlastníctva firmy“, ktorý sa bude konať dňa 26. septembra 2017 od 09.00 h. v priestoroch Bratislavskej regionálnej komory SOPK (Jašíkova 6).

Program:

  • Prezentácia projektu Enteprise Europe Network
  • Všeobecný prehľad v oblasti ochrany duševného vlastníctva
  • Patenty, ochranné známky, dizajny, kedy je výhodné chrániť,
  • Čo robiť v prípade, keď priemyselno-právna ochrana nie je výhodná -
  • Utajenie, úschova, autorské práva...
  • Diskusia a po skončení seminára budú nasledovať individuálne konzultácie.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na e-mail: sopkrkbl@sopk.sk alebo tel: 02/48291257 do 22. septembra 2017.