Bezplatný seminár Ochrana duševného vlastníctva firmy

26.09.2019 | Bratislava, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora a Úrad priemyselného vlastníctva SR si Vás dovoľujú pozvať na bezplatný seminár a konzultačný deň „Ochrana duševného vlastníctva firmy“, ktorý sa bude konať dňa 26. septembra 2019 od 09.00 h. v priestoroch Bratislavskej regionálnej komory SOPK (Jašíkova 6).

Seminár sa bude venovať stratégii patentovania, ochranným známkam a ich charakteristike, ako aj elektronickému podávaniu prihlášok s praktickými ukážkami a radami.

Program:

  1. Prezentácia projektu Enteprise Europe Network
  2. Všeobecný prehľad v oblasti ochrany duševného vlastníctva
  3. Patenty a stratégia patentovania
  4. Ochranné známky - charakteristika ochrany v zmysle platného zákona a ukážka nových druhov ochranných známok
  5. Možnosti elektronického podávania a elektronická komunikácia s Úradom priemyselného vlastníctva SR
  6. Diskusia

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť elektronicky alebo na e-mail: sopkrkbl@sopk.sk do 25. septembra 2019.