BIG.MATCH 2021 - Green Deal Edition

16.12.2021 | ONLINE

Dátum: 16.12.2021

Miesto: online

Registrácia prebieha do 15.12.2021

Oficiálna web stránka: https://matcher-green-deal-edition-2021.b2match.io/

BIG. MATCH bude jedinečnou príležitosťou na stretnutie so strategickými partnermi a významnými aktérmi medzinárodného inovačného ekosystému zelenej ekonomiky. Podujatie vám poskytne príležitosť stretnúť sa s nimi a začať s nimi spoluprácu, čo vám pomôže dosiahnuť vaše udržateľné ciele.

Podujatie je určená pre:

 • Korporácie a start-ups/scale ups
 • Akcelerátory a inkubátory
 • Asociácie a agentúry súvisiace s inováciami
 • Inovačné klastre
 • Spoločnosti, start-upy/scale-upy, ktoré sa zaujímajú o témy Green Deal
 • Inovačné laboratórium
 • Verejné inštitúcie a orgány
 • Inštitúcie výskumu a vývoja a výskumné centrá
 • Univerzity
 • Rizikový kapitál a obchodný anjel
 • Akýkoľvek iný aktér, ktorý sa zaujíma o inovácie súvisiace s témami Green Deal

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307