Bringing Value to Agrobiomass - ONLINE kooperačné podujatie!

10.02.2021 | ONLINE

Podujatie Bringing Value to Agrobiomass združuje spoločnosti a iné organizácie (kupujúcich, ako aj dodávateľov) z celej Európy. Je to jedinečná príležitosť na vytváranie nových obchodných kontaktov a zmlúv. Stretnutia sa uskutočnia online a budú vopred usporiadané prostredníctvom webovej stránky.
Témy podujatia:

  • Výroba energie z obnoviteľných zdrojov
  • Biodefinovanie
  • Výroba agrobiómov
  • Logistika a manipulácia

Prečo sa zúčastniť?

  • Potrebujete vykurovacie riešenie? Zistite, či je pre vás agrobiomass heating tým správnym riešením
  • Máte agrobiómový produkt, ktorý vám môže vytvoriť hodnotu pre správnych technologických partnerov alebo partnerov spolupráce?
  • Ako poskytovateľ technológií môžete propagovať svoju technológiu,služby alebo kompetencie potenciálnym zákazníkom alebo partnerom

Viac informácií o tomto podujatí:  https://bringing-value-to-agrobiomass.b2match.io/home

Registrácia je otvorená do 8. februára →  tu

Support office pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk+421 915 930 307.