BRNO INDUSTRY 4.0 | 2024

20.02.2024 | Brno, Česká republika

BRNO INDUSTRY 4.0 | 2024
Reziliencia, udržateľnosť, kyberbezpečnosť
Konferencia BRNO INDUSTRY 4.0 tento rok posúva tému digitalizácie a Priemyslu 4.0 na novú úroveň. Digitalizácia postupuje priemyslom veľkou rýchlosťou a niekedy hrozí nebezpečenstvo, že sa prvky digitalizácie nepodchytia do potrebných detailov.

Dátum: 20.02.2024
Miesto: Brno, Česká republika
Registrácia prebieha do: 20.02.2024
Registrácia: https://bi40-2024.b2match.io
Cena vstupenky: Zadarmo

Do popredia dávame tri kľúčové témy:
Reziliencia – Dynamický vývoj na trhu kladie na firmy veľký tlak vedieť reagovať rýchlo a správne na zmeny, ktoré nastávajú. Odolnosť firmy sa zvyšuje pokiaľ má o svojich procesoch reálne dáta. Práve tu je digitalizácia kľúčovým nástrojom.

Udržateľnosť – Európa chce byť lídrom v podpore ochrany planéty. Udržateľnosť už pre firmy nie je len marketingovým nástrojom pre lepší imidž. Udržateľnosť je stratégia pre budúci rozvoj a žiadna firma, najmä priemyselná, by nemala k téme udržateľnosti pristupovať iba z povinnosti. Digitalizácia je potom akcelerátorom udržateľnosti.

Kyberbezpečnosť - Digitalizácia má veľa nepopierateľných výhod. Avšak nesie so sebou aj skryté hrozby. Téma kybernetickej bezpečnosti nikdy nebola aktuálnejšia. A napriek tomu spoločnosti občas s nastavení jasných pravidiel a postupov váhajú. Digitalizáciu potrebujete. Rovnako ako jej zabezpečenie. 

Na aké témy sa môžete tento rok tešiť?
  • flexibilná výroba a pokročilá automatizácia
  • digitalizácia riadenia výroby & case study
  • dátová analytika a jej využitie na optimalizáciu výroby
  • prípadové štúdie v malých, stredných a väčších spoločnostiach
  • kybernetická bezpečnosť v priemysle
  • networking — vopred dohodnuté B2B rokovania


Cieľová skupina:
majitelia, riaditelia, výrobní/technickí riaditelia, technológovia, ľudia zodpovední za digitalizáciu v malých a stredných výrobných podnikoch a technologických spoločnostiach z oblasti priemyslu 4.0 (digitalizácia, robotizácia, kyberbezpečnosť, 3D tlač atď.).

Cena: Pre registrovaných a zo strany organizátorov potvrdené prihlášky zadarmo. Usporiadatelia si vyhradzujú právo potvrdenia/odmietnutia prihlášok.

Upozornenie: Prednostne budú potvrdzované registrácie osôb, ktoré spadajú do cieľovej skupiny, ostatné prihlášky môžu byť potvrdené až v prípade dostatočnej kapacity tesne pred akciou.

Kontakt: 

- SBA: Elleneva PAUSOVÁ - pausova@sbagency.sk, +421 220 363 270 

- SOPK, Ján VÁCLAV - jan.vaclav@sopk.sk, +421 905 503 298

- BIC Bratislava: Peter KOPKÁŠ - bic@bic.sk, +421 2 323 327 11