Build & Connect Summit (Hybrid) - Conferences and Brokerage event on sustainable buidlings

12.06.2024 | Hybrid

Objavte program diskusií a výmen na národnej a cezhraničnej úrovni s cieľom urýchliť priekopnícke postupy a technológie v stavebnom priemysle.

Dátum: 12. -13.06.2024

Miesto: hybrid

Registrácia prebieha do: 13.06.2024

Oficiálna web stránka: https://build-connect-summit-2024.b2match.io/

Stavebný priemysel, ktorý čelí neistej ekonomickej situácii a nevyhnutnej potrebe transformovať náš priemysel s cieľom dekarbonizovať ho, je pod značným tlakom.

Spoľahnite sa na naše silné miestne korene a náš ekosystém, ktorý zahŕňa najinovatívnejších hráčov: výrobcov, univerzity, infraštruktúry, inštitúcie atď. v politike spoločnej výstavby, ktorá pomôže podporovať inovácie, dekarbonizáciu a vytvárať hospodársky rast a pracovné miesta. Malé, stredné či veľké firmy, remeselníci, architekti, inžinieri, študenti, súkromný či verejný sektor... Pozývame vás k nám na BUILD AND CONNECT SUMMIT 2024.

Príďte sa stretnúť so všetkými hráčmi v sektore, porozprávajte sa o problémoch spojených so zmenami v reguláciách, identifikujte inovácie, riešenia a odborné analýzy: udržať konkurencieschopnosť a nebojme sa povedať, že aj prežitie firiem v sektore.

Prečo sa registrovať na stretnutia?

  • Spoznajte svojich budúcich partnerov pre vaše rozvojové a inovačné projekty
  • Nechajte ich objaviť vaše schopnosti, riešenia a skúsenosti

 

Kontakt: RPIC Prešov - Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk