Central Europe Space Industry Day & Brokerage event

11.11.2021 | Brno, Česká republika

Stredoeurópsky deň a sprostredkovanie vesmírneho priemyslu je určený spoločnostiam, výskumným inštitúciám, zúčastneným stranám a aktérom pôsobiacim v stredoeurópskom vesmírnom priemysle a vede, ako aj ostatným spoločnostiam a výskumným ústavom (materiály, komponenty, malé subsystémy, softvérové ​​subsystémy atď.) za účelom nájdenia rozumnej spolupráce a potenciálnych trhových príležitostí.

Stredoeurópsky deň a sprostredkovanie vesmírneho priemyslu bude slúžiť ako platforma na výmenu skúseností s rýchlo sa meniacou vesmírnou politikou, ktorá má vplyv na priemyselné procesy, normy a technológie a modely obchodu a spolupráce.

Konferenčná časť podujatia bude venovaná predstaveniu hlavných zainteresovaných strán a strategickému výhľadu.

Všetci zainteresovaní účastníci budú mať tiež možnosť stretnúť sa počas vopred naplánovaných bilaterálnych B2B stretnutí. Účastníci budú mať možnosť predstaviť svoju spoločnosť/inštitúciu a diskutovať s potenciálnymi partnermi a zákazníkmi na základe spoločných záujmov. Špeciálna platforma B2B bude podporovať účastníkov pri plánovaní ich účasti s cieľom maximalizovať vplyv tejto udalosti.

Konferencia spojená s match -making eventom spája firmy (kupujúcich aj dodávateľov) z krajín strednej Európy - Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska. Je to jedinečná príležitosť na vytváranie nových obchodných kontaktov a zmlúv. Tento model je časovo a nákladovo efektívny a má za následok podnikanie! Stretnutia sa budú konať vo vyhradenej oblasti a budú vopred dohodnuté prostredníctvom tejto webovej stránky.

Riešené témy?

  • Letecký priemysel
  • Možnosti financovania programu Horizont Európa
  • Spolupráca s ESA

Registrácia:  https://central-europe-space-industry-day.b2match.io/

Kontakt: Peter Kopkáš, BIC Bratislava, kopkas@bic.sk, +421 911 320 807