CLUSTER Health - Horizon Europe Brokerage Event 2022

28.10.2021 | Online
informačný deň a brokerage event

Dňa 28. októbra 2021 organizuje Európska komisia informačný deň pri príležitosti otvorenia nových výziev pre klaster 1 – Zdravie.

Na podujatí bude účastníkom predstavený pracovný program pre klaster Zdravie a výzvy na predkladanie žiadostí s uzávierkou v roku 2022.

Cieľovou skupinou sú vedci a inovátori z výskumných inštitúcií, univerzít, tretieho sektora a podnikov, ktorí majú záujem o účasť na výzvach v rámci oblastí ako napríklad podpora zdravého životného štýlu a prevencie chorôb, zlepšovanie diagnostiky a liečby ochorení, vývoj nových liečiv, nové technológie, nástroje a digitálne riešenia v systémoch zdravotnej starostlivosti.

Hero Image

Informačný deň sa uskutoční online a nevyžaduje sa naň predchádzajúca registrácia.

Program podujatia bude čoskoro zverejnený tu.

 

V nasledujúci deň, 29.10.2021 sa uskutoční tematické brokerage podujatie, ktoré organizuje európska iniciatíva Bridge2HE spolu s EK a Enterprise Europe Network. Podujatie je príležitosťou pre vyhľadávanie partnerov do projektových konzorcií v klastri Zdravie pre rok 2022. Aj toto podujatie sa uskutoční online, registrácia je otvorená do 28. októbra, odporúčame vám však zaregistrovať sa čo najskôr.

 

Bližšie informácie o informačnom dni

Bližšie informácie a registrácia na brokerage podujatie

 

Kontakt v SR:  Monika Brečková - Národný kontaktný bod pre Klaster 1