COINTT 2020

19.10.2020 | ONLINE
Cooperation Innovation Technology Transfer - odborná konferencia s medzinárodnou účasťou o transfere technológií, ochrane duševného vlastníctva, inováciách a podpore podnikania.