CONTACT - Business Meetings

08.03.2023 | Lipsko, Nemecko

Saskí sieťoví partneri v rámci Enterprise Europe Network vás pozývajú na 15. ročník kooperačného podujatia „KONTAKT: Obchodné stretnutia“ počas atraktívneho digitálneho veľtrhového dua „Intec / Z connect“ dňa 8. marca 2023 od 10:00 do 17:00. Spojte sa so spoločnosťami zo sektorov výroby zariadení, strojov a nástrojov, automobilového a automobilového priemyslu, elektroniky/elektrotechniky, technológie a spracovania plastov, medicínskej techniky, optiky.

Dátum: 08.03.2023

Registrácia do:15.02.2023

Miesto: Lipsko, Nemecko

Oficiálna web stránka: https://contact2023.b2match.io/

* Časti, komponenty a moduly

* Spájanie, spájanie a montáž

* Materiály a polotovary

* Výrobné procesy a technológie

* Presné nástroje, vybavenie, výroba nástrojov a foriem

* Elektrické/elektronické vybavenie

* Softvér, IT riešenia

* Priemyselné služby

* Informácie, organizácia, poradenstvo

* Obrábacie stroje - rezanie, tvárnenie, erodovanie

* Stroje na tvárnenie plechu

* Lisy a transformačná technika

* Povrchová úprava, laserová a zváracia technika

* Automatizovaná výroba a robotizácia

* Montáž a manipulácia s materiálom

* Technológia pohonu, riadenie procesov

* Meracie inžinierstvo a zabezpečenie kvality

* Veda, výskum a vývoj

Cieľové sektory

  • Konštrukcia zariadení, strojov a nástrojov
  • Konštrukcia automobilov a vozidiel
  • Elektronika/elektrotechnika
  • Technológia a spracovanie plastov
  • Lekárska technika, optika a pod.

Prečo sa zúčastniť?

  • Spojte sa so spoločnosťami, ktoré hľadajú nových klientov, ako aj s kvalifikovanými dodávateľmi a ďalšími kooperačnými partnermi z celej Európy aj mimo nej prostredníctvom plánovaných obchodných stretnutí
  • Zoznámte sa s poskytovateľmi inovatívnych technológií a inovatívnych riešení
  • Kontakt na potenciálnych partnerov pre budúcu spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja
  • Podpora tlmočníkov počas stretnutí (v prípade potreby)

Kontakt: RPIC Prešov- Mgr. Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk