Czech-Slovak Technology Summit 2024

12.06.2024 | Mikulov, ČR

Trenčianska regionálna komora SOPK so zoskupením CEDEG, ktorého sme zakladajúcim členom spolu s  Národní klastrovou asociací, STU MTF a ďalšími partnermi pozývame na tematicky unikátnu 2-dňovú konferenciu Czech-Slovak Technology Summit 2024. Toto podujatie prináša množstvo atraktívnych a praktických technologických prezentácií z oblasti umelej inteligencie a kyberbezpečnosti zohľadňujúcich smernicu Európskej únie NIS2, ktorá reaguje na hrozby pre procesy vo podnikoch a verejných organizáciách vrátane hrozieb súvisiacich s vojnou na Ukrajine

Pre koho je akcia: majitelia, konatelia stredných a veľkých výrobných firiem, výskumných organizácií, organizácií verejnej správy, manažéri výrobných útvarov (vrátane oblastí IoT a priemyslu 4.0) , manažéri útvarov IT a digitalizácie, manažéri digitálnej/kybernetickej bezpečnosti a IT vo firmách a organizáciách, členovia hubov, inovačných centier a inkubátorov, ktorí môžu využívať praktické služby niektorej z ponúkaných tém, členovia konzorcií  tzv. Európskych digitálnych inovačných zoskupení -EDIH, zástupcovia politickej reprezentácie a ministerstiev CR i SK s väzbou na digitalizáciu.

Medzi hlavných rečníkov panelovej diskusie  sú pozvaní:
* Ján Adamovský CTO, Slovenská sporiteľňa
* Petr Očko, námestník pre digitalizáciu a inovácie, Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR 
* Michal Kaliňák, štátny tajomník, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
* Jitka Haubová, členka predstavenstva Komerční banky/ Société Genérale
* Lukáš Kačera, riaditeľ PRG AI
* Filip Dřímalka, zakladateľ DIGITASK.CZ, DIGISKILLS.CZ, DIGICHALLENGE.CZ
* ďalší

Program a registrácia:  TU

 

Kontakty: Lucie Freiberg (koordinátorka akcie, lucie.freiberg@cedeg.eu, tel.: +420 721 644 472) Kristína Ištvanfyová (istvanfyova@cedeg.eu, tel.: +420 778 040 553);  prípadne spoluorganizátora:  Trenčianska regionálna komora SOPK: sopkrktn@sopk.sk; Tel: 032-6523834