DATE 2019 - 22. stretnutie priemyselných dizajnérov vo Florencii

26.03.2019 | Florencia, Taliansko

DATE 2019 - 22. ročník významného európskeho podujatia, ktorý spája dizajnérov a užívateľov automatizácie dizajnu, výskumných pracovníkov a predajcov, ako aj špecialistov na projektovanie, testovanie a výrobu elektronických obvodov a systémov. 

Päťdňová akcia pozostáva z konferencie s pravidelnými príspevkami, konzultáciami o novinkách, workshopy a ďalšie. Komerčná výstava predstavuje najnovšie poznatky z oblasti dizajnu v rôznych aplikačných oblastiach, napr. automobilový priemysel, telekomunikačné a multimediálne aplikácie a ďalšie.

Publikujte a prezentujte svoje produkty, služby a špecifické potreby spolupráce alebo podnikania. Využite možnosť nájsť potencionálnych partnerov či dodávateľov pre vašu firmu prostredníctvom b2b stretnutia. 

Zaregistrujte sa do 13.3.2019 na web stránke b2b podujatia. Účasť na b2b podujatí je pre účastníkov konferencie zahrnutá v registračnom poplatku. Pre návštevníkov výstavy, na ktorú je vstup zdarma je rovnako účasť na b2b podujatí zdarma.