Digital Trustworthiness | Vienna – Linz – Brno – Bratislava

06.09.2022 | Viedeň, Rakúsko

Pozývame Vás na networkingové podujatie na podporu cezhraničného výskumu a obchodnej spolupráce medzi technologickými vývojármi a užívateľmi z Rakúska, Česka a Slovenska.

Cieľom networkingového podujatia je načrtnúť a prediskutovať existujúce a budúce technické riešenia, aspekty digitálneho humanizmu a iniciovať spoluprácu v tejto technickej oblasti.

Dôveryhodnosť údajov a digitálnych technológií je hlavným záujmom, ktorý treba zabezpečiť, aby sa využili tieto príležitosti a minimalizovali sa riziká. Okrem toho je povinné, aby sa digitálne technológie, ako je AI, formovali v súlade s ľudskými hodnotami a potrebami, namiesto toho, aby digitálnym technológiám umožnili formovať ľudí.

Prečo sa zúčastniť?

Informácie: Spoznajte najnovšie trendy, aplikovateľné výsledky výskumu a príklady osvedčených postupov. Zistite, aké možnosti financovania sú k dispozícii pre vaše projekty. 

Budovanie komunity: Začnite novú spoluprácu počas vopred dohodnutých stretnutí za okrúhlym stolom s dvojminútovými prezentáciami pokrývajúcimi vašu ponuku a požadovanú spoluprácu.

Cielené vytváranie sietí: Rozvíjajte nové možnosti spolupráce počas osobných stretnutí

Témy podujatia:

  • Súkromie, bezpečnosť a ochrana
  • Dôveryhodná a vysvetliteľná AI
  • Dátová ekonomika a federatívne služby
  • Digitálna suverenita
  • Sociálne siete a falošné správy
  • Web 3.0

Pre koho je podujatie určené?

  • Vývojári softvéru
  • Prijímatelia dôveryhodných technológií
  • Dodávatelia a systémoví integrátori
  • Výskumníci hľadajúci spoluprácu s firmami

Registrácia: do 6.9.2022

Link na podujatie: https://digital-trustworthiness-2022.wirtschatsagentur-wien.b2match.io/

Kontakt: BIC Bratislava, Peter Kopkáš, kopkas@bic.sk, +421 911 320 807