digitalHealthCapital @DMEA2023 Business Meetings

18.04.2023 | Hybrid

Pri príležitosti DMEA, popredného európskeho priemyselného podujatia pre zdravotnícke IT, vás Enterprise Europe Network Berlin-Brandenburg pozýva zúčastniť sa medzinárodného partnerského podujatia „DMEA Business Meetings“, ktoré sa koná na výstavisku v Berlíne (26. apríla 2023) a online ( 18. – 28. apríla 2023).

Dátum: 18. -28.04.2023

Miesto: hybrid

Registrácia prebieha do: 26.04.2023

Oficiálna web stránka: https://dmea2023.b2match.io/

Toto podujatie bolo navrhnuté ako partnerská platforma ponúkajúca príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi partnermi pre nové obchodné a výskumné a vývojové projekty.

Zástupcovia firiem, univerzít a výskumných ústavov, ktorí ponúkajú alebo požadujú inovatívne riešenia, skúmajú nové spolupráce a hľadajú vhodných projektových partnerov, dostanú skvelú príležitosť prediskutovať svoje nápady tvárou v tvár na vopred dohodnutých stretnutiach so záujmovými medzinárodnými odborníkmi.

Využite príležitosť a zviditeľnite svoju organizáciu alebo podnikanie vytvorením profilu na tejto stránke a nájdite nových medzinárodných partnerov pre spoluprácu v oblasti výskumu, technológií a inovácií.

Každé stretnutie trvá 20 minút. Účasť na podujatí (B2B) je bezplatná.

Na získanie bezplatného denného lístka na vstup na obchodné stretnutia DMEA sú potrebné minimálne 2 potvrdené stretnutia. Váš e-kód dostanete niekoľko dní pred podujatím.

Hlavné témy

  • IT riešenia pre lekárske praxe, laboratóriá a rádiografy
  • Softvér pre nemocnice, rehabilitačné kliniky a opatrovateľské domy
  • Hardvér a IT infraštruktúra
  • Komunikačné riešenia
  • Telemedicínske riešenia
  • Lekárska technika (spĺňa IT)

Kontakt: RPIC Prešov-Mgr. Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk