Digitálne príležitosti pre budúcnosť lesníctva a životného prostredia Agrifood

04.03.2021 | ONLINE

DIVA konzorcium, v spolupráci s Enterprise Europe Network organizujú v dňoch 4. a 5. marca 2021 bezplatnú virtuálnu udalosť. Je určená pre poskytovateľov digitálnych nástrojov a riešení, ako aj pre spoločnosti z celej Európy pôsobiace v agropotravinárskom , lesníckom a environmentálnom sektore. Cieľom je zdieľať vedomostí a odborné znalosti, informovať o budúcich trendoch a technológiách a podporovať výskum a vývoj, technické a obchodné spolupráce. 

Program zahŕňa konferencie a workshopy v sprievode odborníkov. Účastníci budú mať možnosť zúčastniť sa stretnutí b2b v obidva dni. 

Kto by sa mal zúčastniť?

  • Spoločnosti ponúkajúce IKT v agropotravinárstve, lesníctve a životnom prostredí
  • Všeobecní poskytovatelia digitálnych nástrojov a technológií, ktorí sa snažia vyvíjať a skúmať nové aplikácie
  • Agropotravinárske, lesnícke a environmentálne spoločnosti, ktoré hľadajú digitálne riešenia na zlepšenie svojho podnikania
  • Zainteresované strany, organizácie a výskumné a vývojové ústavy zainteresované v príslušných oblastiach

Registrácia je otvorená do 5.3.2021 

Oficiálna stránka podujatia → https://diva.b2match.io/

Support office pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk+421 915 930 307.