Digitálny marketing v zdieľanej ekonomike

14.06.2018 | Bratislava, Slovensko

Poznáte Uber, Airbnb alebo bikesharing? Zdieľaná ekonomika (shared economy) nie je už len fenoménom budúcnosti, ale čoraz viac firiem sa do nej zapája. Získajte prehľad o možnostiach podpory a naučte sa váš produkt správne spropagovať. Zdieľanie funguje najmä elektronicky, preto je digitálny marketing mimoriadne dôležitý. Experti z agentúry Visibility vám predstavia základy digitálneho marketingu a zodpovedajú vaše otázky k tejto téme na bezplatnom seminári.

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava
Dátum konania:
štvrtok 14. júna 2018
Vstup: voľný, povinná registrácia

08:30 - 09:00 Registrácia účastníkov

Program:

Ako podporuje Európska únia zdieľanú ekonomiku? 

Dr. Štefan Vrátny, BIC Bratislava
Aktivity pre firmy, start-upy a budúcich podnikateľov (SharON, Enterprise Europe Network)

Oľga Némethová, Lukáš Dzurík, Slovak Business Agency
Predstavenie projektu SharEEN

Možnosti digitálneho marketingu v zdieľanej ekonomike 

Andrej Škarka, VISIBILITY s.r.o.

  • online nástroje
  • cielenie reklamy
  • možnosti a výhody digitálneho marketingu pre firmu

Diskusia a osobné konzultácie

Registrácia: https://bit.ly/2FRCQF5