DroneDays 21 - Drones @ Work

26.11.2021 | ONLINE

átum: 26.11.2021

Miesto: Online

Oficiálna web stránka: https://dronedays-21-drones-work.b2match.io/

Registrácia prebieha do: 24.11.2021

KTO by sa mal zúčastniť?

  • Spoločnosti / Start-up / Scale-up / MSP
  • Univerzity / výskumné centrá
  • Združenia / federácie
  • Verejné orgány / vládne organizácie
  • Mimovládne organizácie
  • Investori / finančníci / Business Angels
  • Klastre

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 mala a stále má obrovský vplyv na podniky v celej Európe a za hranicami EÚ. Malé a stredné podniky trpeli najmä krízou, ale taktiež dokázali, že sú schopné zvládnuť tieto výzvy.

Šieste vydanie podujatia je navrhnuté špeciálne tak, aby malým a stredným podnikom a ďalším účastníkom poskytlo:

  • kvalifikované vopred dohodnuté B2B stretnutia, počas ktorých môžu preskúmať príležitosti nových trhov na diverzifikáciu svojich súčasných portfólií klientov a domén
  • kvalitatívne informácie a postrehy od rečníkov konferencií

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307