EDIH DIGI-SI Community days - EEN B2B Session (hybrid)

06.12.2022 | Maribor, Slovinsko

Dátum: 06. -09.12.2022

Miesto: Slovinsko/online

Registrácia prebieha do: 05.12.2022

Oficiálna stránka podujatia: https://edih-conference-een-b2b.b2match.io/

Univerzita v Maribore ako koordinátor EDIH DIGI-SI organizuje úvodnú propagačnú konferenciu. Hlavnou témou podujatia je výroba ako jeden zo 4 hlavných sektorov, na ktoré sa zameriava EDIH DIGI-SI spolu so zdravím, agropotravinárstvom a cestovným ruchom. 

Podujatie je určené pre MSP z vyššie uvedených sektorov, organizácie na podporu podnikania, výskumné a vývojové inštitúcie, verejnú správu, tvorcov politík (miestnych a európskych), výskumníkov a členov sietí DIH a EDIH. Súčasťou bude konferencia, okrúhly stôl, b2b stretnutia, uzavretá pracovná skupina EEN-EDIH a vyhlási sa víťaz súťaže Digital Innovation Challenge Competition.

Podujatie bude prebiehať od 06.12.2022 do 09.12.2022 online. V posledný deň, 9.12. 2022 sa paralelne s online stretnutiami budú konať aj stretnutia na mieste medzi 9. a 16. hodinou. Týmto spôsobom budete mať možnosť pripojiť sa k vašim stretnutiam osobne alebo virtuálne.

Trhové oblasti

 • Výroba
 • Zdravie
 • Agropotravinárstvo
 • Cestovný ruch

Technologické oblasti

 • Umelá inteligencia (AI)
 • HPC (vysokovýkonné výpočtové technológie)
 • Kyber ochrana
 • Pokročilé digitálne zručnosti
 • Blockchain
 • Veľké dáta
 • Internet vecí (IoT)
 • Robotika
 • AR/VR (virtuálna/rozšírená realita)

Kto sa môže zúčastniť

 • MSP
 • organizácie na podporu podnikania
 • zástupcovia inštitúcií výskumu a vývoja
 • zástupcovia verejnej správy
 • tvorcovia politiky (miestni a európski)
 • Členovia siete DIH a EDIH

Kontakt:  RPIC Prešov: Mgr. Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk