EdTech in a virtual world – Webinar & Brokerage Event

12.05.2021 | Online

Zúčastnite sa na podujatí EdTech, ktoré je venované digitálnej transformácii, nájdite si nových obchodných partnerov na spoluprácu a získajte prehľad z oblasti virtuálnej reality!

Pozývame vás na podujatie EdTech, ktoré organizuje Enterprise Europe Network Ireland v spolupráci so Slovak Business Agency a ďalšími partnermi. Podujatie ponúka príležitosť na vytváranie nových kontaktov, nahliadnutie do digitálnej transformácie v ekosystéme učenia vo formálnom i neformálnom vzdelávaní ako aj v práci. Získajte prehľad o zrýchlenej digitálnej transformácii vo vzdelávacom ekosystéme. Prehĺbte si oblasť znalostí o hlavných hnacích mechanizmoch EdTech v USA / EÚ.

Sektorové zameranie:

- digitálna transformácia

- eLearning

- gamifikácia

- učenie sa skúsenosťami – AR (augumented reality) / VR (virtual reality)

- robotika

- kódovanie

Pre koho je podujatie určené?

- MSP, start-upy, podnikatelia, univerzity a výskumné ústavy, inkubátory, akcelerátory, všetci, ktorí majú záujem o zapojenie sa do nových projektov či zdieľať nové nápady, možnosť vyhľadať si nové obchodné alebo technologické spolupráce

Termín podujatia: 12.05.2021

Registrácia otvorená do: 10.05.2021, agenda TU

Miesto: virtuálne

Poplatky: zdarma

Webová stránka podujatia: https://edtech-in-virtual-world-how.b2match.io/home  

Po prihlásení na podujatie prosím uveďte Slovak Business Agency ako svoju „support office“.

Pre viac informácií kontaktujte:

Júlia Mesíková, mesikova@sbagency.sk,  + 421 907 857 342