EEN Matchmaking - JECworld 2023

25.04.2023 | Online/Paríž, Francúzsko

Matchmaking Event spája spoločnosti (nákupcov aj dodávateľov), výskumníkov, start-upy, klastre z veľkého počtu európskych krajín. Je to jedinečná príležitosť na získanie nových obchodných kontaktov a zmlúv. Model je časovo a nákladovo efektívny a vedie k podnikaniu! Účasť na našom EEN Matchmaking Event je bezplatná, vyžaduje sa registrácia na platforme a vstupenka na veľtrh.

Dátum: 25.04. -04.05.2023

Registrácia prebieha do: 04.05.2023

Miesto: onsite/online

Oficiálna web stránka: https://een-matchmaking-jecworld-2023.b2match.io/

Tento rok sa budú stretnutia konať buď priamo na mieste v Paríži na výstave alebo v online stretnutiach po výstave. Je tu tiež možnosť zúčastniť sa oboch typov stretnutí. Stretnutia sa budú konať vo vyhradenom priestore a budú vopred dohodnuté prostredníctvom webovej stránky.

Fyzické stretnutia sa uskutočnia v priestoroch výstavy JEC 25. – 27. apríla v Paríži

Online stretnutia sa uskutočnia 3. – 4. mája

Riešené témy:

  • Vlákna
  • Kompozitný materiál
  • Plasty
  • Polyméry
  • Uhlík
  • sklo

Prečo sa zúčastniť?

Ako účastník môžete počas JEC Composites Show 2023 podporovať efektívne vytváranie sietí:

Ako nákupca – nájdite kvalifikovaných európskych dodávateľov počas efektívnych individuálnych stretnutí

Ako manažér trhu/predaja – nájsť nových európskych zákazníkov

Ako produktový vývojár – nájdite partnerov na diskusiu o nových technológiách a inovatívnych riešeniach

Kontakt: RPIC Prešov-Mgr. Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk