EIF 2020 DIGITAL ENERGY CONGRESS & EXPO

04.11.2020 | Online
Podujatie zamerané na obnoviteľné zdroje energie

Pozývame Vás na virtuálne networkingové podujatie siete Enterprise Europe Network EIF 2020 DIGITAL ENERGY CONGRESS & EXPO, ktoré sa bude konať 4.-6.11.2020. Podujatie poskytuje jedinečnú príležitosť pre všetkých účastníkov na celom svete vytvárať nové príležitosti prostredníctvom obchodných a technologických partnerstiev, spoločných výskumných projektov, investícií a pod. prostredníctvom vopred naplánovaných B2B stretnutí. 20-minútové stretnutia sú naplánované podľa dostupnosti, záujmov a cieľov každého účastníka.

Sektorové zameranie:

- Obnoviteľná energia

- Energetická účinnosť

- Digitálne technológie pre integráciu

- Optimalizácia energetických systémov

- Alternatívna energia

- Úspora energie a šetrenie

- Uhlie, ropa a plyn

- Elektrické vozidlá

- Výroba energie, prenos a premena

- Jadrová energia

Webová stránka podujatia: https://www.maabir.co/

Termín registrácie: 03.11.2020

Registrácia zahraničných účastníkov je bezplatná.

Viac informácií: Slovak Business Agency, Júlia Mesíková, mesikova@sbagency.sk, +421 907 857 342