EU Brokerage Event on KETs in Horizon Europe 2021 (partnerské podujatie)

11.05.2021 | ONLINE

Enterprise Europe Network spoločne s IMG Innovation Management Group GmbH  Vás srdečne pozývajú na virtuálne podujatie „EU Brokerage Event on KETs in Horizon Europe 2021“, ktoré sa uskutoční termíne 11.05.2021.

Na podujatí budete mať možnosť zoznámiť sa s potenciálnymi partnermi a zákazníkmi, na vopred naplánovaných 20 -minútových online stretnutiach a následne diskutovať o nadchádzajúcich výzvach v rámci projektu Horizont Európa.  

 

Cieľom sprostredkovateľského podujatia je predstaviť témy pracovného programu Európskej únie „Horizont Európa“, na roky 2021 - 2022 a pripraviť budúcu spoluprácu medzi účastníkmi. Budete môcť predstaviť svoje vlastné koncepty projektov a stretnúť sa s mnohými zástupcami súkromných spoločností, univerzít a výskumných organizácií s cieľom výmeny nápadov počas vopred dohodnutých stretnutí.

 

Registrácia je bezplatná a vďaka aplikácii B2MATCH si môžete jednoducho spravovať Vaše dohodnuté stretnutia či komunikovať s ostatnými účastníkmi podujatia.