EU-Japan Centre Vás pozýva na dvojtýždňový vzdelávací program „Pripravte sa na Japonsko“ zameraný na podnikovú kultúru

01.09.2020 | Japonsko

Dvojtýždňový program „Pripravte sa na Japonsko“ ponúka manažérom EÚ jedinečnú príležitosť vyskúšať a porozumieť kultúrnym a ekonomickým prvkom, ktoré definujú a vysvetľujú japonské a technologické úspechy. Zameriava sa na riadenie podniku a pozostáva z kombinácie prednášok, prípadových štúdií, vyjednávacích rolí s japonskými manažérmi a podnikateľských návštev spoločností.

Uzávierka prihlášok: ukončené, podujatie presunuté,  zmena na virtuálny event

Cieľová skupina: MSP, start-up z krajín EÚ alebo krajín COSME

Účelom misie v Japonsku je:

  • získať široké znalosti o japonskom podnikateľskom prostredí, obchodných praktikách a osobnej komunikácii v japonskom štýle s cieľom nájsť spôsoby úspešného podnikania prostredníctvom partnerských vzťahov;
  • dozvedieť sa o rozhodovacom procese v japonských spoločnostiach a získať tak lepšie pochopenie ich štýlu vyjednávania a hierarchie;
  • poskytnúť príležitosť na posilnenie vzťahov so súčasnými japonskými zákazníkmi a uľahčenie kontaktov s budúcimi zákazníkmi.

Poplatky: EU-Japan Centre pokrýva všetky náklady spojené s odbornou prípravou, ako sú poplatky za spíkrov, transfer účastníkov, a i. Účastníci si hradia sami cestovné náklady a ubytovanie. MSP však môžu získať grant vo výške 1 200 EUR. S cieľom zabezpečiť vysoký stupeň osobnej pozornosti je počet účastníkov obmedzený na 14 účastníkov.

Ďalšie informácie: https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme 

Kontakt:  Júlia Mesíková, Slovak Business Agency, mesikova@sbagency.sk