EU-Japan Green Transition Business Matchmaking

15.02.2024 | Online/Tokyo

EU-Japan Green Transition Business Matchmaking

Bezpatné online podujatie zamerané na podporu nových obchodných príležitostí medzi Japonskom a Európou s cieľom ekologickejšieho hospodárstva.

Webstránka podujatia: https://eu-japan-green-transition.b2match.io/

Cieľom je spojiť spoločnosti, ako aj výskumné organizácie z Japonska a Európy, aby vytvorili partnerstvá, ktoré prispievajú k nízkouhlíkovej spoločnosti.

Registrovaní účastníci si môžu navzájom prehliadať svoje profily a vyhľadávať potenciálnych partnerov podľa kľúčových slov a kategórií. Je možné posielať správy alebo žiadať o stretnutia, ktoré budú vopred dohodnuté na online platforme a uskutočnia sa buď online na tejto platforme alebo na mieste v Japonsku.

Prvé kolo online stretnutí sa bude konať od 15. do 16. a 19. do 22. februára 2024, po ktorom budú nasledovať stretnutia na mieste počas Smart Energy Week/ Green Transformation Week od 28. februára do 1. marca v Tokiu.

Platforma B2Match v tomto prípade ponúka aj online pitching a webináre.

 

Hlavné témy podujatia

 • Elektrolyzéry a palivové články
 • Batériové/ukladacie technológie
 • Solárne fotovoltaické a solárne tepelné technológie
 • Gridové technológie
 • Veterné a obnoviteľné technológie na mori
 • Udržateľné technológie bioplynu/biometánu
 • Technológie zachytávania a ukladania uhlíka (CCS).
 • Tepelné čerpadlá a technológie geotermálnej energie
 • Nízkouhlíková konštrukcia a výroba / zelené materiály
 • Riadenie životného cyklu produktu (PLM) a recyklácia

 

Podujatie je primárne určené pre zástupcov podnikov, výskumných a vzdelávacích inštitúcií a iných príbuzných organizácií, ktoré pôsobia vo vyššie uvedených cieľových oblastiach a sídlia v Japonsku, Európskej únii alebo krajinách s významným vplyvom na trhu.

 

Prečo sa zúčastniť?

 • Ako nákupca – nájdite kvalifikovaných dodávateľov počas efektívnych osobných stretnutí
 • Ako manažér trhu/predaja – nájdite nových zákazníkov
 • Ako produktový vývojár – nájdite partnerov na diskusiu o nových technológiách a inovatívnych riešeniach
 • Bezplatná účasť s možnosťou nových partnerských vzťahov
 • Časovo flexibilné obdobie na plánvanie online stretnutí

 

Kontakt: CVTI SR, matej.smrek@cvtisr.sk