EU4FairConstruction - Vysielanie pracovníkov v stavebnom sektore

25.04.2024 | Bratislava, Slovensko

Vysielanie pracovníkov v sektore stavebníctva
Informačné stretnutie pre zamestnávateľov organizované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA).
Podujatie Vám poskytne prehľad o právach a povinnostiach pracovníkov a zamestnávateľov, ako aj o administratívnych postupoch súvisiacich s vysielaním pracovníkov do iných členských štátov EÚ. Získate aj užitočné informácie o vysielaní do Rakúska, Belgicka, Francúzska a Nemecka

Kedy: štvrtok, 25. apríla 2024 (8:30 - 15:30)
Kde: HOTEL BRATISLAVA, Seberíniho 1765/9, 821 03 Bratislava, Slovakia / hybrid 
Sektor: Stavebníctvo
Registrácia: EU4FairConstruction  
Podujatie je bezplatné, registrácia je povinná. 

Cieľovou skupinou tohto podujatia sú zamestnávatelia a odborná verejnosť, ktorá má záujem dozvedieť sa viac o vysielaní pracovníkov do niektorých z členských štátov EÚ. Doobedie bude zamerané predovšetkým na legislatívny rámec vysielania, ako aj praktické problémy v tejto oblasti s ktorými sa stretávajú. Popoludní sa diskusia bude orientovať smerom k vnútroštátnym pravidlám a formalitám nasledujúcich krajín - Rakúska, Belgicka, Francúzka a Nemecka (tlmočenie bude zabezpečené).

Zameranie na stavebný sektor vychádza priamo zo skutočnosti, že ide o najväčšieho priemyselného zamestnávateľa EÚ s približne 15 miliónmi pracovníkov, pričom predstavuje najväčší podiel vyslaných pracovníkov. Zároveň v tomto sektore pretrváva množstvo nezrovnalostí, ktoré je však možné čiastočne eliminovať konštruktívnou diskusiou zainteresovaných strán. #EU4FairConstruction 

 

SBA: Katarína Sidorová, + 421 948 495 159, sidorova@sbagency.sk  

SOPK: Zuzana Ščepánová, +421 2 5413 1136, zuzana.scepanova@sopk.sk