European Robotics Forum 2023 B2B Matchmaking

13.03.2023 | Odense, Dánsko

Je nám potešením pozvať všetkých účastníkov Európskeho fóra robotiky 2023 (ERF2023) a ďalších, ktorí sa zaujímajú o sektor robotiky, aby sa zúčastnili na našom stretnutí ERF2023. Toto podujatie organizujú Enterprise Europe Network, City of Odense, Odense Robotics, euRobotics a SDU v spolupráci s Obchodnou komorou v Rostocku a ďalšími.

Dátum: 13. -14.03.2023

Miesto: Odense, Dánsko

Registrácia prebieha do: 14.03.2023

Oficiálna web stránka: https://european-robotics-forum-2023-b2b.b2match.io/

Matchmaking poskytne jedinečnú príležitosť nadviazať nové spojenia a vybudovať nové vzťahy v pokročilom a rýchlo rastúcom priemysle robotiky a príbuzných odboroch.

Matchmaking

Platforma ponúka všetkým návštevníkom, delegáciám, miestnemu robotickému ekosystému a vystavovateľom možnosť dostať sa do kontaktu s potenciálnymi obchodnými partnermi alebo partnermi projektovej spolupráce prostredníctvom stretnutí 1:1.

Pondelok 13. marca v čase od 14:00 do 15:30: Je otvorená pre všetky zainteresované strany, je bezplatná a NEVYŽADUJE vstupenku na Európske fórum robotiky 2023.

Utorok 14. marca v čase od 16:00 do 17:15: VYŽADUJE sa vstupenka na Európske fórum robotiky 2023 a je pre všetkých držiteľov vstupeniek bezplatná. Ak si chcete kúpiť lístok na Európske fórum robotiky 2023, kliknite na tento odkaz.

Ako to funguje

Účastníci sú pozvaní, aby si vopred zarezervovali 15-minútové bilaterálne stretnutia s ďalšími osobami, ktoré sa zúčastňujú B2B matchmakingu. Matchmaking event je platforma, ktorá ponúka príležitosti na stretnutie s potenciálnymi zákazníkmi, dodávateľmi, výskumnými partnermi, projektovými partnermi, investormi pre nové podnikanie a výskumno-vývojové projekty atď.

Každý účastník si môže rezervovať množstvo stretnutí a dostane osobný harmonogram stretnutí. Budú možné len fyzické stretnutia v mieste konania Európskeho fóra robotiky 2023 v Odense (žiadne možnosti virtuálnych stretnutí).

Kontakt: RPIC Prešov-Mgr. Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk