Fórum pre inovácie a regionálny rozvoj "Week of Innovative Regions in Europe 2018"

04.07.2018 | Innsbruck, Rakúsko

Pozývame podnikateľov na Week of Innovative Regions in Europe 2018 (WIRE), ktorý  sa bude konať v dňoch 4. – 6. júla 2018 v Innsbrucku, Rakúsko. Podujatie patrí medzi hlavné Európske (politické) fóra pre inovácie a regionálny rozvoj. Toto rakúske je už 9. v poradí a bude sa zaoberať  troma kľúčovými témami pre „smart“  rozvoj regionálnych inovačných ekosystémov:

  • Science & Research
  • Entrepreneurship
  • Connectivity.

Podujatie WIRE  je financované z časti programu Horizont 2020 „Spreading Excellence and Widening Participation“ a je určené je predovšetkým pre regionálnych, národných a európskych inovačných expertov, verejné organizácie, výskumné a podnikateľské komunity a pod.

Ďalšie informácie nájdete na stránke podujatia:  WIRE 2018

Zdroj info:

RNDr. Dušan Janičkovič

Národný kontaktný bod pre Horizont 2020