# GIS2021 - Globálny inovačný summit 2021 - ONLINE

18.05.2021 | ONLINE

Buďte súčasťou niečoho väčšieho! Globálny inovačný summit je miestom medzinárodného stretnutia podnikov a inovátorov, kde si môžu vymieňať vedomosti, vytvárať nové siete, spolupracovať a zabezpečiť budúce príležitosti na rast podnikania. Spoločnosti z celého sveta sa spoja a podelia sa o svoje vlastné postrehy a riešenia spolupráce. Medzinárodní prednášajúci sa podelia o vzrušujúce príbehy, zdieľať rast a cestu svojich nápadov a inovácií. 

Nadväzujte kontakty vo svojom odbore! Účasť je bezplatná.

Hlavné témy:

  • Zelený prechod

Zelená dohoda ako proces ekonomickej, ekologickej a sociálnej transformácie je jedným z hlavných častí na medzinárodnej aj národnej úrovni. Jedným z cieľov samitu je podpora inovačného vývoja smerom k ekologickému prechodu .

  • Príspevok COVID

Obnova hospodárstva a medzinárodná spolupráca po korona-kríze budú hrať v roku 2021 dôležitú úlohu. Cieľom samitu je zhodnotiť situáciu rok po vypuknutí korona-krízy a zamyslieť sa nad výsledkami, ktoré z toho vyplývajú pre európsky a medzinárodný ekonomický systém a systém RTI.

  • Digitálna transformácia

Digitálna transformácia a jej vplyv sú ďalšou prioritou tohtoročného samitu. Snahou je podporiť vytváranie sietí medzi inovatívnymi medzinárodnými MSP a globálnymi spoločnosťami zo siete Eureka počas štruktúrovanej výmeny inovatívnych nápadov, pokiaľ ide o digitálne ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Registrovať sa na toto podujatie môžete do 19.mája 2021 
Oficiálna stránka podujatia → https://gis2021.b2match.io/

Support office pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk+421 915 930 307.