GO International Matchmaking Event at ICT Spring

29.06.2023 | Luxemburg, Luxembursko

BIC Bratislava a Enterprise Europe Network spolu s ďalšími partnermi Vás pozývajú na 8. ročník podujatia GO International Matchmaking, ktoré sa uskutoční počas konferencie ICT Spring Matchmaking 29. až 30. júna v Luxembursku.

 

Ide o globálne technologické podujatie, ktoré zahŕňa konferencie, výstavy a ukážky najnovších technologických trendov a inovácií. Cieľom podujatia je privítať mnoho medzinárodných technologických odborníkov a ponúknuť im možnosť prehĺbiť svoje znalosti v oblasti digitálnych technológií a zároveň pomôcť malým a stredným podnikom v oblasti IKT pri uzatváraní nových partnerstiev.

V prípade záujmu o vstup na After party je cena lístka 125 eur/osobu. Bez vstupu na After party je účasť na podujatí bezplatná.

 

Viac informácií: https://app.swapcard.com/event/ict-spring-2023 

Registrácia: https://www.ictspring.com/get-tickets/standard-ticket/

Registrácia do: 28. jún 2023

Kontakt: BIC Bratislava, Ing. Peter Kopkáš, PhD., kopkas@bic.sk, 02/323 327 14