GreenEnergy:Community

05.12.2023 | online

 

Organizácie pôsobiace v oblasti energií pozor! Využite platformu GreenEnergy:Community, ktorá je vytvorená s cieľom zamerať sa na zásadne dôležitú oblasť „ENERGIE“. Svojou účasťou získate prístup do globálnej energetickej siete a môžete iniciovať hodnotnú projektovú, technologickú a/alebo obchodnú spoluprácu. Registrácia je otvorená do 30. júna 2024.

Jednotlivé témy sa budú priebežne dopĺňať o ponuky na spoluprácu od spoločností, výskumných ústavov a univerzít, ako aj o informatívne prezentácie odborníkov, ktoré budú zverejňované v pravidelných intervaloch a budú viditeľné pre registrovaných účastníkov.

Staňte sa súčasťou komunity a získajte výhody pre seba

  • Kick–off event, ktorý sa uskutoční 5. decembra 2023 v čase 10:00-14:00hod.
  • Informačné stretnutia (napr. nadchádzajúce výzvy, patentové rešerše, obchodné príležitosti atď.)
  • Pitches (projekty, technológie a podnikanie) a
  • Možnosti spolupráce (nadviažte kontakt s ostatnými účastníkmi)

Dlhodobá príležitosť nadviazať nové kontakty

GreenEnergy:Community vám ponúka možnosť dlhodobého nadväzovania kontaktov 1:1 prostredníctvom videohovorov. Po informačných stretnutiach spojených s predstavením spoločností a/alebo projektov budú nasledovať B2B stretnutia. Tie sa zameriavajú na tri hlavné témy:

  • Nájsť / ponúknuť projektové partnerstvá pre výskum a vývoj a iné projekty
  • Vyhľadávanie/ponuka technologických inovácií, transferu, patentov
  • Vyhľadávanie/ponuka možností distribúcie/dodávok/výroby

Ako postupovať v prípade záujmu?

Pozrite si zoznam zaregistrovaných účastníkov a vyberte tých, s ktorými máte záujem sa stretnúť. Žiadosti budete môcť poslať len účastníkom, ktorí si taktiež vybrali dlhodobé stretnutie. V prípade záujmu o stretnutie, kliknite na profile účastníka „Request meeting“ a zvoľte dĺžku trvania stretnutia 15, 30, 45 alebo 60 min. Vyberte dátum a čas a kliknite na tlačidlo „Next“. Napíšte správu účastníkovi, ktorého žiadate o stretnutie. V prípade súhlasu vám dané stretnutie potvrdí. Správu o tom obdržíte emailom, alebo si môžete svoju agendu skontrolovať v b2match platforme. Aby vaše stretnutie prebehlo hladko, vopred si skontrolujte technologické požiadavky pre virtuálne stretnutia.

Ak naplánované stretnutie (účastník navrhol dátum a čas) nebolo potvrdené druhou stranou do času jeho začiatku, platnosť tejto žiadosti o schôdzu automaticky vyprší, ak dovtedy nebude prijatá.

Zaregistrujte sa TU najneskôr do 30. júna 2024.

Kontakt: Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM, e-mail: een@uvptechnicom.sk

SBA: Katarína Sidorová, + 421 948 495 159, sidorova@sbagency.sk