Hannover Messe 2023 – kooperačné rokovania

17.04.2023 | Hannover, Nemecko

Dávame do pozornosti možnosť rozšíriť svoju obchodnú spoluprácu počas nadchádzajúcej výstavy HANNOVER MESSE 2023 v dňoch od 17. do 21. apríla 2023.

 

Bilaterálne rokovania- Technology & Business Cooperation Days

Ako partneri Enterprise Europe Network vás pozývame na B2B obchodné rokovania. Online rokovania je možné si dohadovať na 4. až 6. apríla 2023 a osobné rokovania v našich rokovacích priestoroch na výstavisku /prípadne vo Vašej expozícii ak ste vystavovateľ  v dňoch od 17. do 20. apríla 2023.

Dúfam, že umožníme každému záujemcovi  nákladovo efektívne zapojenie sa. Dúfame, že väčšina účastníkov sa zaregistruje na obe časti stretnutia, aby sa umožnili aj stretnutia medzi účastníkmi online a účastníkmi na mieste.

Pri registrácii uveďte v karte „SETTINGS“ podpornú organizáciu: “Slovenská obchodná a priemyselná komora“ alebo "BIC Bratislava"

Priebežne aktualizovaná stránka podujatia: __TU

 

Národná expozícia slovenských firiem

Malé a stredné podniky registrované mimo Bratislavského kraja sa môžu uchádzať o účasť na výstave HANNOVER MESSE 2023 v rámci národnej expozície slovenských firiem.  Spoločná expozícia a registrácia firiem je zabezpečené prostredníctvom štátnej agentúry SARIO, pričom agentúra  uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností a organizáciu a účasť na Slovenskom národnom dni. Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa. Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.

V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu Hannover Messe 2023, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 31. januára 2023. Registračný formulár: __TU

 

O veľtrhu HANNOVER MESSE 2023

Hannover Messe je globálny  technologický veľtrh spájajúci  viaceré medzinárodné veľtrhy (Priemyselná automatizácia, MDA, Energia, Digital Factory, Comvac, Industrial Supply and Research & Technology) do komplexného hodnotového reťazca. Stránka výstavy: TUsprievodný program: _TU.

 

Viac informácii a asistencia:
Ján Václav, TRK SOPK a  Martin Plško- Sekcia výrobných strojov a náradia
E-mail: sopkrktn@sopk.sk; tel 0326523834;

Peter Kopkáš, BIC Bratislava, 02/323 327 11, kopkas@bic.sk

Katarína Jelenáková, SBA, +421 2 20 363 270, jelenakova@sbagency.sk