Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2021

28.01.2021 | Online

Zúčastnite sa na pokračovaní úspešného podujatia v oblasti zdravotníckych a bio technológií, odprezentujte svoje nápady a riešenia pred investorom či rakúskymi spoločnosťami a získajte tak nových obchodných partnerov!

Pozývame vás na podujatie HTH Styria Pitch & Partner 2021, ktorého cieľom je vybudovať silnú sieť zahŕňajúcu všetkých relevantných aktérov v oblasti prenosu technológií, spolupráce medzi akademickou obcou a priemyslom, ako aj prenosu a podpory inovácií v ranom štádiu a zlepšenie európskeho trhu pre počiatočné investície („pre-seed“ a „seed“) v oblasti zdravotníckych technológií a biologických vied. Health Tech Hub Štajersko (HTH Štajersko) je iniciatíva šiestich vedúcich zainteresovaných strán v Štajerskom inovačnom systéme (Styria Human Technology, Joanneum Research, Graz University of Technology, SFG, Graz Science City and Graz).

Podujatie Health Tech Hub Styria Pitch & Partner bude prebiehať online a  bude zahŕňať všetko, čo bolo aj v minulých ročníkoch:

  • prezentácie
  • príležitosť postaviť sa pred investorov
  • možnosť predstaviť svoje riešenie pred rakúskymi spoločnosťami
  • prístup k medzinárodným expertom
  • vopred dohodnuté virtuálne stretnutia B2B

Sektorové zameranie:

  • zdravotnícke technológie
  • bio technológie

Termín podujatia: 28.1.2021

Registrácia otvorená do: 28.1.2021

Miesto: virtuálne

Poplatky: zdarma

Webová stránka podujatia: https://www.hth-styria.com/  

Po prihlásení na podujatie, prosím, uveďte Slovak Business Agency ako svoju „support office“.

Pre viac informácií kontaktujte:

Júlia Mesíková, mesikova@sbagency.sk,  + 421 907 857 342

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk+421 915 930 307.