HIKING & BIKING Innovative Traveling Industry

23.08.2022 | Online

Dátum: 23. -25.08.2022

Miesto: Online

Registrácia do: 23.08.2022

Oficiálna web stránka: https://innovative-travelling-industry.b2match.io/

Podujatie sa zameria na inovatívne riešenia pre cestovný ruch so zameraním na témy cyklistiky, turistiky a kultúrneho dedičstva. Podujatie na vytváranie kontaktov vám poskytne jedinečnú príležitosť stretnúť sa s potenciálnymi partnermi v súvislosti s inovatívnymi riešeniami a technológiami, ktoré spôsobujú revolúciu v podnikaní.

Riešené témy?

  • cyklistické a turistické cestovanie
  • vytváranie sietí kultúrneho dedičstva, kreatívneho priemyslu a cestovného ruchu
  • rozvoj inovatívnych produktov cestovného ruchu
  • digitalizácie v cestovnom ruchu

 

Hlavná cieľová skupina/ Kto by sa mal zúčastniť

  • Spoločnosti, ktoré sa zaujímajú o nové špecifické témy digitalizácie
  • Spoločnosti hľadajúce partnerov a nové kooperácie
  • Digitalizačné tímy a start-upy hľadajúce nových zákazníkov a partnerov
  • Odborníci v cestovnom ruchu
  • Akademici
  • Plánovanie projektov smerom k rozvoju a inováciám v príslušných oblastiach

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307

CVTI SR, Matej Smrek, matej.smrek@cvtisr.sk, + 421 917 733 480