Horizon Europe Brokerage Event Cluster 4 Space calls 2023 & 2024

02.02.2023 | Írsko, online

Enterprise Europe Network (EEN) vás spolu s Horizon Europe Cluster 4 Space National Contract Points (NCP) pozývajú na online medzinárodné podujatie v rámci pracovného programu pre Klaster 4 časť vesmír, ktoré sa uskutoční 2. februára 2023.

Virtuálne bezplatné podujatie potrvá 2,5 hodiny a predstaví výzvy na predkladanie návrhov v rámci Klastra 4 programu Horizont Európa (HE) na nasledujúce dva roky 20232024. Zároveň predstaví postrehy a očakávania Európskej komisie a ponúkne jedinečnú medzinárodnú platformu pre vytvorenie dôležitých partnerstiev do budúcnosti.

Registrácia je otvorená do 1. februára 2023 cez formulár: https://horizon-europe-brokerage-event-cluster.b2match.io/signup

Európska komisia a národné kontaktné body vo všetkých oblastiach programu vesmír budú v rámci svojho programu prezentovať svoje vízie. Podujatie je určené pre MSP, väčšie spoločnosti a výskumné organizácie, ktoré sídlia v Írsku a v celej Európe.

Prečo sa zúčastniť?

  • Získajte najnovšie informácie od Európskej komisie o vesmírnych výzvach HE Klaster 4.
  • Stretnite sa s budúcimi projektovými partnermi zo svojej oblasti pôsobenia a výskumu na špecializovanom fóre.
  • Zoznámte sa so zástupcom siete EEN a diskutujte o možnostiach medzinárodného partnerstva, poradenských službách a službách podpory inovácií, ktoré máte k dispozícii.

Ako môžete využiť túto udalosť?

  • Prezentujte účastníkom podujatia svoj výskum, produkty, služby alebo obchodné vízie.
  • Iniciujte a dohodnite si stretnutia.
  • Nájdite nových potenciálnych zákazníkov a získajte kontakty časovo a finančne efektívnym spôsobom.
  • Predstavte svoje nápady a odborné znalosti popredným výskumným organizáciám a MSP.

Viac informácií: https://horizon-europe-brokerage-event-cluster.b2match.io/