Horizon Europe informačný deň – klaster 2

18.10.2023 | online

Európska komisia organizuje dňa 18. októbra 2023 online informačný deň pre klaster 2 programu Horizont Európa s názvom Horizon Europe info days – Cluster 2, počas ktorého budú záujemcovia o podanie projektových návrhov informovaní o výzvach na rok 2024 a súvisiacich podmienkach.

Výzvy budú otvorené vo všetkých troch destináciách

  • Destinácia 1: Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných (10:00 – 11:00)
  • Destinácia 2: Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu (11:15 – 12:15)
  • Destinácia 3: Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií (13:30 – 14:30)

Brokerage Event

Následne 19. októbra 2023 sa bude konať online Brokerage Event (partnerská burza). Na podujatie je potrebné sa registrovať.

Predpokladá sa, že všetky témy budú zahŕňať zameranie na spoločenské a humanitné vedy a rodový rozmer.

HE Klaster 2

Klaster 2 „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“ sa zameriava na plnenie cieľov a priorít EÚ so zameraním na posilňovanie demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov, ochrany a podpory kultúrneho dedičstva a reagovanie na mnohostranné sociálne, hospodárske, technologické a kultúrne transformácie a ich formovanie.

Pracovný program na roky 2023 – 2024