Horizon Europe Information & Brokerage Event for Cluster 6 - Call 2022

25.10.2021 | Online
informačný deň a brokerage event

Pozývame vás na virtuálne informačné dni pre klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. – 26. 10. 2021. Program, v ktorom Komisia predstaví 77 tém otvorených na rok 2022, nájdete na stránke EK.

V rámci programu sa dozviete viac o kľúčových aspektoch prípravy úspešných návrhov, procesu hodnotenia a tiež nahliadnete do problematiky a zámerov Misie Zdravie pôdy a potraviny.

Cluster 6

 

Využite túto jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o politických súvislostiach, novinkách spojených s programom Horizont Európa. Následne, sa dňa 27. 10. 2021 môžete zúčastniť sprostredkovateľskej burzy partnerov (brokerage event), podujatia, ktoré je určené všetkým záujemcom, ktorí sa chcú uchádzať o financovanie, stretnúť sa s partnermi, nadviazať kontakty pre prípadnú spoluprácu vo vybranej oblasti a vytvoriť konzorciá riešiteľov tém výziev 2022. Na brokerage event je potrebné sa registrovať a predložiť profil spolupráce. Registrácia a kvalitný profil je predpokladom pre naplánovanie bilaterálnych stretnutí. ktoré si môžete dohodnúť vopred s využitím online nástroja. Registrácia na B2B stretnutia v rámci partnerského podujatia je otvorená do 26.10.2021.

 

 

Výzvy na predkladanie návrhov v oblastiach výskumu a inovácií klastra 6 na rok 2022 sa otvárajú už 28. októbra 2021. Témy v aktuálnom znení nájdete zverejnené na Funding and Tenders Opportunities portále. Vychádzajú z pracovného programu pre klaster 6 na roky 2021 – 2022 a nadväzujú na výzvy 2021 vo všetkých siedmich destináciách:

  • Biodiverzita a ekosystémové služby,
  • Zodpovedné, zdravé a k životnému prostrediu priateľské potravinové systémy od prvovýroby po spotrebu,
  • odvetvia obehového hospodárstva a biohospodárstva,
  • čisté životné prostredie a nulové znečistenie,
  • Pôda, oceány a voda pre ochranu klímy,
  • Odolné, inkluzívne, zdravé a ekologické vidiecke komunity,
  • Inovatívna správa, pozorovania životného prostredia a digitálne riešenia na podporu Zelenej dohody.

 

Medzi špecifické podmienky účasti, medzi ktoré patrí prístup viacerých aktérov, medzinárodná spolupráca a tiež prepojenosť a spolupráca s prebiehajúcimi projektami.

Prehľad tém spracovaný podľa výziev si môžete stiahnuť v sekcii venovanej informáciám o klastri.

 

Kontaktná osoba na Slovensku: Nataša Hurtová, Národný kontaktný bod